Maandelijks

Maandelijkse betaling TAX.sr abonnement

+ Bruto en Netto Loon calculaties;
+ Berekening Loonbelasting, AOV en Pensioen;
+ Uitdraai loonstroken;
+ Uitdraai loonbelasting rapport.

$ 1,25 per employee per maand

*inclusief 8 trainingsuren bij het eerste gebruik van TAX.sr.

jaarlijks

Jaarlijkse betaling TAX.sr abonnement

+ Bruto en Netto Loon calculaties;
+ Berekening Loonbelasting, AOV en Pensioen;
+ Uitdraai loonstroken;
+ Uitdraai loonbelasting rapport.

$ 1,00 per employee per maand

*inclusief 8 trainingsuren bij het eerste gebruik van TAX.sr.