Hoeveel loonbelasting betaal je in Suriname?

In Suriname wordt de loonbelasting, per 1 januari 2023, berekend op basis van 5 belastingschijven. Hoeveel belasting je betaalt, hangt af van in welke schijven je inkomen valt. De eerste schijf is 0%, de tweede is 8%, de derde is 18%, de vierde is 28% en de vijfde is 38%. De eerste schaal is tevens de belastingvrije som welke is opgetrokken naar SRD 7.500. Zie de onderstaande tabel voor een compleet overzicht

De belasting wordt geheven volgens onderstaand tarief:
van het gedeelte van het belastbaar loon tot en met SRD 7.500,00 - 0%, van het gedeelte van het belastbaar loon boven SRD 7.500,00 tot en met SRD 8.446,40 - 8%, van het gedeelte van het belastbaar loon boven SRD 8.446,40 tot en met SRD 9.106,15 - 18%, van het gedeelte van het belastbaar loon boven SRD 9.106,15 tot en met SRD 10.016,15 - 28%, van het gedeelte van het belastbaar loon boven SRD 10.016,15 - 38%

Belasting schalen Suriname 2023

Tabel 1.0: Loonbelasting schalen per 1 januari 2023

Hoe wordt de loonbelasting berekend in Suriname?

Ter illustratie zullen wij een voorbeeld gebruiken om de belasting berekening in Suriname toe te lichten. In het voorbeeld wordt er een brutoloon van SRD 20.000,00 gebruikt. Van dit berag wordt eerst het forfait bedrag van SRD 100,00 afgetrokken. Hierna wordt er een bedrag van SRD 16.67 “bijtelling ziektekosten” opgeteld. Niet alle salarispakketten gebruiken dit bedrag in hun calculaties. Indien er dus kleine verschillen zijn in de berekening kan het liggen aan het wel of niet gebruiken van dit bedrag. Het belastbaarloon is in dit geval dus SRD 19.916,67.

Het belastbaarloon zal nu gebruikt worden met de belastingschalen van tabel 1.0. De vergissing welke vaak gemaakt wordt is dat het belastbaarloon in een belastingschaal geplaatst wordt en op basis daarvan het percentage wordt losgelaten op het bedrag. Dit is incorrect.

Het doel bij het gebruik van de belastingschalen is om na te gaan wat het “restbedrag” is per belastingschaal. Indien het rest bedrag groter is dan het verschil van de belastingschalen, wordt het bedrag overgeheveld naar de volgende belastingschaal. Dit gaat door tot het restbedrag kleiner is dan het verschil van de belastingschalen of het restbedrag de hoogste belastingschaal heeft bereikt. In de onderstaande tabel zien we dat het restbedrag de hoogste belastingschaal heeft bereikt met een waarde van SRD 9,900.52

De daadwerkelijk belasting die betaald moet worden wordt berekend over het “verschil van de belastingschalen” en het overgebleven restbedrag in de hoogste schaal. Voor het gemak zijn de bedragen waarover de belasting percentages berekend worden in het rood gemarkeerd. Het totale belastingbedrag is in dit geval SRD 4.211,46

Belasting calculatie tabellen Suriname 2023

Tabel 2.0: belastingcalculatie tabel

Over een brutoloon van SRD 20.000,00 wordt er dus een bedrag van SRD 4.211,46 aan belasting betaald volgens de Surinaamse belasting wetgeving.